Friday, April 17, 2015

NGHỊ QUYẾT THÀNG TƯ ĐEN

Fr: Nhat Lung
alt
   Tiểu Bang California - Hoa Kỳ
 Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyen
trao Nghị quyết Tưởng Niệm Tháng Tư Đen
Ngày 15.4.2015, Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyen vừa trao
                   Nghị quyết Tháng Tư Đen
 cho một số đại diện, bao gồm lãnh đạo cộng đồng khắp Tiểu bang California, cựu Chiến binh VNCH, cựu Chiến binh Hoa Kỳ đã từng tham chiến tại Việt Nam.
https://www.youtube.com/embed/GgPClNiAqp8                                                      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~