Thursday, December 24, 2015

THIẾP MỪNG GIÁNG SINH TRONG KỶ NGUYÊN RÔ-BỐT

      Chúc mừng Giáng sinh
             trong kỷ nguyên Rô bốt

          Oroare tehnologică: sania
Thiệp Chúc Mửng Giáng Sinh do Boston Dynamics, một công ty chuyên về robot và là một thành viên của Google, phổ biến.  

Mấy con chó robot nổi tiếng của Boston Dynamics, trang trí như những con tuần lộc kéo xe trượt tuyết trên một bãi cỏ xanh,hoàn toàn không có tuyết. Trên xe ,trong trang phục của ông già Noel ,lại là  một người dường như thuộc phái nữ.
 Những con chó robot đầy dây điện này, sẽ hát bài Jingle Bells chào mng Chúa Giáng Sinh . 

Xem vidéo,xin bấm :
http://vietdaikynguyen.com/v3/87377-google-cong-bo-mot-tam-thiep-chuc-mung-giang-sinh-voi-robot-thay-vi-con-tuan-loc-video/