Saturday, November 26, 2016

CHIẾC LÁ VÀNG CUỐI CÙNG    CHIẾC LÁ VÀNG CUỐI CÙNG     Hình ảnh  : Flickr

*
*   
* Chiếc lá vàng cuối cùng sẽ về đâu ?

       có được về cội?                           *

        hay nổi trôi  theo giòng nước              *          
                         
*    hoặc oái oăm kẹt  ở đâu đó ...

...bão tuyết dâp vùi *
     
*  Cuối cùng rồi Đông cũng qua đi ...và Xuân trở lại
*  vạn vật hồi sinh ....
* Chiếc lá vàng đã hoá thân vào qui trình sanh tử bất tận..
                                                                                                        
*
         
                                                             Flickr   Yuri Figuenick