Saturday, December 10, 2016

VIỆT HẠC CHÚC MỪNG GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI

Việt Hạc  
  Kính chúc Quí Bạn và bảo quyến:                                      
                                   
     MỘT MÙA GIÁNG SINH VUI VẺ &
MỘT NĂM MỚI BÌNH AN*THỊNH VƯỢNG                                                       
   Instrumental Christmas Music: Christmas Piano Music
             & Traditional Christmas Songs Playlist
          https://www.youtube.com/watch?v=ncjuqj0WN6s