Wednesday, December 21, 2016

TIN BUỒN : BÀ ĐẶNG TUYẾT MAI

                Bà Đặng Tuyết Mai
cựu phu nhân Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ
và là thân mẫu cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên
đã từ trần lúc 5 giờ sáng Thứ Tư, 21 Tháng Mười Hai 2016 tại bệnh viện Hoag, Newport Beach, California
Hưởng thọ : 75 tuổi
Lễ an táng sẽ được tổ chức tại nhà quàn Peek Family, Westminster.                   
                         

TANG LỄ BÀ ĐẶNG TUYẾT MAI


http://www.bbc.com/vietnamese/world-38467478