Monday, December 19, 2016

TIN BUỒN : Ô. BÙI BẢO TRÚC

Fr: Quang Nguyen* Dinh Hưu Nguyen
Nhận được tin :
Nhà báo Bùi Bảo Trúc
vừa qua đời lúc11giờ45 tối 16 tháng 12 năm 2106 tại  Bệnh viện Fountain Valley,Quận Cam, California, Hoa Kỳ, ở tuổi 72.
Nhóm Thân hữu Thơ Văn của mục:
 "THƯ GỞI BẠN TA"
Thành kính chia buồn cùng Thi hữu Sơn Bùi
và Tang Quyến. Nguyện cầu Hương Linh Ông   Bùi Bảo Trúc sớm vãng sinh cõi Niết Bàn Cực Lạc.
Nguyễn Duy Quang - Nguyễn Hữu Tân - Nam Lê-  Thu Phương - Xuân Hoa - Thạch Thảo - Trần đình Thủy.