Wednesday, March 8, 2017

TT DONALD TRUMP VỚI NHỬNG VẤN ĐỀ ĐAU ĐẦU...

1. Mỹ-Nga

* Bạch Ốc « không nhớ » Donald Trump có gặp đại sứ Nga  http://vi.rfi.fr/quoc-te/20170308-my-nga-nha-trang-%C2%AB-khong-nho-%C2%BB-donald-trump-co-gap-dai-su-nga

*Bạch Ốc bác cáo buộc Tổng thống Mỹ tiếp xúc với Đại sứ Ngahttp://soha.vn/nha-trang-bac-cao-buoc-tong-thong-my-tiep-xuc-voi-dai-su-nga-20170308122618114.htm2

2. Y tế  

*24 giờ sau khi được công bố, Trumpcare đã "gặp trắc trở" http://soha.vn/24-gio-sau-khi-duoc-cong-bo-trumpcare-da-gap-trac-tro-20170308185203895.htm

3nhập cư

*Chính quyền Trump tiếp tục hầu tòa vì sắc lệnh nhập cư mới Hawaii sẽ là bang đầu tiên của Mỹ đâm đơn để yêu cầu tòa án liên bang ra lệnh dừng thực thi sắc lệnh nhập cư mới của Tổng thống Donald Trump.http://soha.vn/chinh-quyen-trump-tiep-tuc-hau-toa-vi-sac-lenh-nhap-cu-moi-20170308165515567.htm 

*Đa số dân Mỹ chống sắc lệnh nhập cư thứ hai của tổng thống Trump


Biểu tình phản đối sắc lệnh thứ hai về nhập cư của tổng thống Mỹ, trước trụ sở cơ quan Hải Quan Mỹ, Washington, ngày 07/03/2017

 Hí họa về TT Trump
( Christian Science Monitor)
Rò rỉ /Rầu rĩ