Sunday, September 23, 2018

LIÊN THẾ HỆ : NHỮNG HÌNH ẢNH TRẺ THƠ

Fr: Oanh Le
f--Giovanni-Riccioni_thumb_thumb
                      You are part of the world too
                       Fluidr/ F/  Giovanni Riccioni


 F-Sebastian-Petru_thumb[1]
                                 Fluidr/F/Sebastien Petru

                              Fluidr/F/ Shin Noguchi
f marcorodolfo_thumb
                              Fluidr/F//Marcorodolfo
F-agirygula-3_thumb 
                                 Fluidr/F/ Agirygula 3  
F-brave22222_thumb1
                              Fluidr/F/ Brave 22222
F--little_stephy0925_thumb_thumb1_th
                                 Fluidr/F / Little_stephy0925
F-agirygula_thumb 
                               Fluidr/F/Agirygula
F-Passion-for-Blythe_thumb_thumb
                            Fluidr/F/ Passion for Blythe
              F-Kirsten-H-Johnson_thumb
                              Fluidr/ F/Kirsten H Johnson
F-agirygula-2_thumb 
                                       Fluidr/F/ Agirygula-2
                      F Un rincon para compartir_thumb
                          Fluidr/F/ Un rincon para compartirNHỮNG BÀI LIÊN HỆ :


* XÂY DỰNG TÌNH YÊU THƯƠNG  GIỮA ÔNG BÀ VÀ CÁC CHÁU… 
http://caonienviethac.blogspot.com/2017/07/khep-kin-vong-xoay_22.html#more


*LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ CON TRẺ ( SONG NGỮ: VIỆT-ANH)
http://caonienviethac.blogspot.com/2016/12/loi-hay-y-ep-ve-con-tre.html#more

cùng nhiều bài khác trong muc Việt hạc/Liên thế hệ