Tuesday, February 12, 2019

SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA NĂM CHÂU

1. Hội Cao  Niên Việt Nam Mississauga (Ontario/ Canada)

Buổi họp mặt Tân Niên Kỷ Hợi đã được tổ chức ngày thứ Bảy 9 tháng 2 / 2019 tại hội trường Central Park Mall 377 Burnhamthorpe Road E.  suite 116 Mississauga.
Hình ảnh :
https://drive.google.com/drive/folders/1IWjMoFYOA7-3YP38U72WwR7DsdSb-
pZj?usp=sharing2. Diễn hành Tết đầy màu sắc trên phố Bolsa, Little Saigon - KỶ HỢI 2019             
           
                                        https://www.youtube.com/watch?v=WEdcI5MOFNE