Sunday, February 10, 2019

TẾT CỦA NGƯỜI DÂN BI CƯỠNG CHẾ CỒN DẦU,LỘC HƯNG & CỦA TPB- VNCH

 1.Tết vô gia cư của người dân bị cưỡng chế ở Cồn Dầu, Lộc Hưng
Các hộ dân giáo xứ Cồn Dầu quay lại dựng lều tạm ở khu vực bị cưỡng chế. Photo Huỳnh Ngọc Trường.


Bà Nguyễn Thị Hải, giáo dân Cồn Dầu, và Cô Crystal Corman, nhân viên thuộc Phòng Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, ngày 7/11/2018 (ảnh BPSOS)

https://www.voatiengviet.com/a/tet-vo-gia-cu-cua-nguoi-dan-bi-cuong-che-o-con-dau-loc-hung/4768820.html

2. Đầu năm nghe tâm sự của TPB -VNCH trong căn nhà Đơn Thân VRLH bị cưỡng chế    
           
                                         https://www.youtube.com/watch?v=fiOwZB5L8KA