Saturday, February 9, 2019

PHIM ẢNH VỀ NHỬNG TỘI ÁC CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM

Fr: Vinh Mai
Vietnam Film Club
6433 Northanna Drive, Springfield, VA 22150
www.vietnatmfilmclub.org  -  vietnamfilmclub@aol.com 

Thông báo số 6
Kính gởi Quý Đồng Hương
Vietnam Film Club trân trọng giới thiệu Video về Thảm Sát Tại Huế vừa hoàn tất và đã phổ biến trên Youtube theo các Links dưới đây:

Tập 4: Thảm Sát Tại Huế
      
http://www.youtube.com/watch?v =CavY3yrIDis
hay :
htt:p://safeshare.tv/w/RyzSAkNU bD


Tập 3: Thảm Sát tại Cai Lậy
      
https://www.youtube.com/watch? v=531YaTAcZ34
hay:
http://safeshare.tv/w/NvvyzyBj lP


Tập 2: Cải Cách Ruộng Đất
     

 https://www.youtube.com/watch? v=GDIBQAqBMEM
 hay:
http://safeshare.tv/w/uDDhTrlB Mf


Tập 1: Nhân Văn Giai Phẩm             

https://www.youtube.com/watch?v=c4zat5-E-J4

hay:
http://safeshare.tv/w/ttSQBnWD rB

https://www.youtube.com/watch? v=c4zat5-E-J4

Vietnam Film Club sẽ phát hành bộ phim tài liệu này bằng DVD sau khi hoàn tất tập cuối cùng.