Wednesday, January 22, 2020

KÍNH GỬI QUÝ ĐỘC GIẢ

            Việt Hạc
                            
                     Ly Rượu Mừng 

     

                 https://www.youtube.com/watch?v=W3o4N7gCwAU                 Chúc Tết Cùng Hoa 

Fr: ToanDang*ThiNgocKhanhPham *SanPham*QuynhHa*HadacVinh

Đẹp như Hồng

Thành công như Cúc


Hạnh phúc như  Mai


Phát tài như  Pháo

Độc đáo như  Lan

An khang như Huệ

Trí tuệ như  Sen


             Tết Canh Tý 2020 , 
  ngược dòng thời gian với tranh
  Tết của họa sĩ ViVi . 

Fr: Oanh Le* Hoang Mai * Thu Nguyen                                                 *****

                                       
                                                   Tenor.com
                                          
                                                 Giphy.com

       Goodreads.com

        
 
                                                                        humorsingkat.blogspot. eu

                                                Gfy.com                                                      
                      
                                                    tenor.com
  
              www.animatedgifs.eu                
                                                                         
                                                 
                                                                     wifflegif.com

Nguồn : Internet/Yahoo