Tuesday, February 11, 2020

CƯỜI CHÚT CHƠI ( ANH ) 11 -02-2020

 Fr: Daniel Doan*Paula Le*Kimmy Nguyen*Anthony Doan*Brianna Nguyen*Beverly Nguyen
Race to the End
Misc Jokes
Submitted by wadejagz
https://www.ajokeaday.com/
                       
                                                           Google/Gify

Last year I entered a marathon. The race started and immediately I was the last of the runners. It was embarrassing.
The guy who was in front of me, second to last, was making fun of me. He said, "Hey buddy, how does it feel to be last?"
I replied, "You really want to know?"
Then I dropped out of the race.

                                 
                                                        Google/Tumblr


    Phỏng dịch :
      (Thể ngũ ngôn)

(1) Ma-ra-tông năm nọ

Tôi đang cầm đèn đỏ
Anh đang chạy trước tôi.
Ngoái lại anh chế riễu :
“Ê,anh cầm đèn đỏ !”
Bất ngờ tôi bỏ cuộc
"Đèn đỏ anh cầm đó !"
Bẽ bàng anh đắn đo
Chạy tiếp hay là bỏ ?

    
                ***

(2)Ma-ra-tông năm nọ

Tôi đang cầm đèn đỏ

Trong lòng hơi mắc cỡ
Người  đang chạy trước tôi
Ngoái mặt lại hỏi xỏ :
“Nghĩ sao anh đèn đỏ ?”

Thực mi  muốn biết sao?
Ta sẽ cho mi rõ.
Nghĩ đoạn tôi bỏ cuộc
"Đèn đỏ anh cầm đó !"Bẽ bàng : Feeling ashamed; feeling awkward

Bẽ mặt : Feeling ashamed- put to the blush
Đắn đo : To weigh the pros and cons