Saturday, February 15, 2020

THỜI SỰ VIỆT NAM : CHƯA VUI VỚI ÂU CHÂU ĐÃ RẦU VÌ MỸ

Xem:
 EVFTA chưa kịp ngạo nghễ, Hà Nội nhận "Nỗi buồn mang tên Mỹ" | NVTDtv

      
               https://www.youtube.com/watch?v=89l_U8WICr

EVFTA: Việt Nam cần cải cách để tận dụng tốt cơ hội - BBC News Tiếng Việt

      

                          https://www.youtube.com/watch?v=4BB3So-Bk6U


Rồi xem một hình ảnh trên Flick:
 Images from the Dark Side
với ghi chú của tác giả : Beacon  Trying to be different ( Ngọn hải đăng :nỗ lực tạo sự khác biệt)

Đã gợi hứng cho bài thơ Haiku :

Muốn nhiều tàu cập bến (5)
Mà sóng cao che khuất hải đăng (7)
Thời người tư duy mới !(5)  .


Và một bài thơ ngũ ngôn:

Bước vào thời đại mới
Muốn có nhiều đối tác
Tư duy phải đổi mới
Nhân sự cũng phải mới
Cứ trí tuệ đỉnh cao
Cứ vườn hoang múa gậy
 Đầu ấy sẽ vỡ toang
 Và đất nước tan hoang.

                                       Đỉnh cao trí tuệ
                                      Múa gậy vườn hoang