Saturday, February 15, 2020

TIN BUỒN :CỤ BÀ QUẢ PHỤ PHẠM TẤT HIỂN

Được tin buồn:  
Cụ Bà Quả Phụ   Phạm Tất Hiển 
         Nhũ danh   Nguyễn Thị Úy 
Pháp danh  Diệu Hòa 
Nguyên quán tại Đông Ngạc,tỉnh Hà Đông,Việt Nam
    Tạ thế ngày 12 tháng 2 năm 2020 
    nhằm ngày 19 tháng Giêng năm Canh Tý
Tại Houston, Texas
Hưởng thượng thọ 100 tuổi

Xin thành thực chia buồn cùng tang quyến và nguyện cầu hương linh
người quá cố sớm tiêu  diêu miền cực lạc


Xin miễn phúng điếu