Tuesday, April 28, 2020

GIẢI TRÍ 25 THÁNG 4 2020

 Fr: Oanh Nhon Le

*Céline Dion & Andrea Bocelli - The Prayer (Vietsub)

        
        6,266,449 views •20 Feb 2015
                      https://www.youtube.com/watch?v=QctoD57aYqw

* Excuse me, do you sell God..?

          
                            https://www.youtube.com/watch?v=J2lGFU330gM                                             Google/Tenor.com