Friday, April 3, 2020

GIẢI TRÍ 03-4-2020

Fr:Oanh Le

CUTE Little Boy & his dog HIGH QUALITY

          
https://www.youtube.com/watch?time_continue=76&v=BRM6gZ8Lw_k&feature=emb_logo
 3 L mà ông bà có thể giúp  các cháu :     Listening - Learning  -Leading
  
    1. Listening : Lắng nghe tâm tư và ước mơ của chúng
                                          Flickr /  CuriousFaye 

  để an ủi,khuyến khíchchúng.


                                        Flickr / Elizabeth Sallee Bauer

2. Learning :  cùng học với chúng


3 . Leading : Để chúng chủ động trong sáng kiến và trách nhiệm lãnh đạo trong những sinh hoạt vừa học vừa chơi chuẩn bị cho mai sau...

                                                            Flickr/ Jainbow


                                                     Flickr/Suekelly 52     
               
                                             Flickr/ Amarilloladi  first snow 

                                                       Flickr/Melvin Mallard


                                                    Flickr/ Gary_photog

                                                          Flickr /Aleshurik

từ những tình huống khó khăn ...

                                                     Flickr / Tom Gill. 
                                              Burning through the fog  
 tìm được đường ra chân trời mới./.

                                        Flickr/ W_von_S