Sunday, April 12, 2020

LỄ VỌNG PHỤC SINH 2020

     Lễ Vọng Phục Sinh tại Vatican        do Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành


                                               https://www.youtube.com/watch?v=TQTo8-lksug

       
                           https://www.youtube.com/watch?v=88X2c4turW8

Ca Khúc cầu nguyện trong cơn đại dịch 2020 XIN CHỮA LÀNH CHÚNG CON  | Thanh Hoài | Sáng tác Fa Thăng

       
                         https://www.youtube.com/watch?v=_VFItbz3WJ8