Wednesday, April 8, 2020

NHẬT BẢN : MÙA HOA ANH ĐÀO GIỮA ĐẠI DỊCH COVID-19

Fr: Daniel Doan*Paula Le* Kimmy Nguyen* Anthony Phung*Brianna Nguyen* Beverly Nguyen 
4K Tokyo 2020 cherry blossoms 東京の満開の桜の花見 8ヶ所 2020年3/25、26撮影 浅草 上野公園 新宿御苑 芝公園 靖国神社千鳥ヶ淵 小石川後楽園 谷中霊園 満開

      
                      https://www.youtube.com/watch?v=9O51KetSoFM
  NHẬT BẢN :  MÙA HOA ANH ĐÀO SAU ĐẠI HỌA sóng thần TSUNAMI

Thơ Haiku ( *)Weep-ing cher-ry trees (5)
her-on cries out in the night,(7)
mourning for lost ones (5)Hàng anh đào thổn thức ( 5)

Tiếng diệc kêu thảm thiết đêm dài (7)

Tiễn đưa những  người  mất. (5)
 \From the sea of mud (5)
 Cher-ry blos-soms will ap-pear (7)
Lift-ing hearts with hope (5)Từ biển bùn tang thương (5)
Những cành hoa anh đào xuất hiện (7)
Hi vọng bừng trong tim (5)  


(*) Haiku for Japan
https://www.youtube.com/watch?v=p0vpzDHI-vM
         
                                 Google/PicsArt