Saturday, April 25, 2020

PHI CÔNG B-52 TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM ĐÃ QUA ĐỜI VI COVID-19

Ph công B-52 trong chiến tranh Việt Nam qua đời vì Covid-19


Ông Donald Reed Herring, cựu chiến binh Hoa Kỳ, người từng lái máy bay ném bom B-47 và B-52 trong Chiến tranh Việt Nam, đã qua đời hôm 21/04/2020,
thọ 86 tuổi.  

Đọc tiếp :  https://www.voatiengviet.com/a/cuu-binh-my-tung-nem-bom-b52-o-vietnam-qua-doi-vi-covid19/5390111.html