Wednesday, April 15, 2020

TIN BUỒN : Ô.PHẠM HỮU KHOÁT

Được tin buồn
Ông Phạm Hữu Khoát
đã từ trần ngày 13 tháng 4 năm 2020 
tại Montréal, Québec, Canada
Hưởng thọ 94 tuổi Chúng tôi xin chân thành  chia buồn cùng tang quyến và nguyện cầu hương linh người quá cố tiêu diêu miền cực lạc.
 Nguyễn thụy Châu * Nguyễn  đăng Hải * Nguyễn bích Hoan* Lê Hương* Bùi ngọc Khánh* Nguyễn đình Kính*Bùi tiến Rũng