Wednesday, April 29, 2020

45 NĂM NGÀY QUỐC HẬN 30 THÁNG TƯ


*Lễ treo cờ rũ tưởng niệm 45 năm ngày Quốc hận 30 tháng 4, tại Hoa Thịnh Đốn.
     
         https://www.youtube.com/watch?v=iDdBV0fmE0I&feature=youtu.be

*Chính Quyền Mỹ ( Quận Cam Calfornia Cấp Đất Xây Nghĩa Trang Quân-Cán-Chính VNCH

     

                         https://www.youtube.com/watch?v=Q8p0Z9hJO2M

Vì đại dịch, Quốc Hận Năm thứ 45 sẽ không được long trọng tổ chức ở nơi công cộng với sự tham dự đông đảo của Quân, Dân, Cán, Chính, Cảnh Việt Nam Cộng Hòa.
Thay vào đó, các Cộng Đồng, Tổ Chức, Hội Đoàn Người Việt Quốc Gia trên thế giới sẽ tổ chức Tưởng Niệm Quốc Hận 30-04 Năm Thứ 45 qua phương tiện truyền thông online..

 *Lễ Chào Cờ 30/04/2020 - Tưởng Niệm Quốc Hận Lần Thứ 45 qua hệ thống Zoom do Hội Người Việt và các tôn giáo, tổ chức, hội đoàn Toronto & vùng phụ cận tổ chức.

Phần 1 - https://youtu.be/98Ns_OsQ5fI 


Phần 3 - https://youtu.be/gOBfc1gfXUg

 Phần 4- Ông Andrew Scheer phát biểu.

*  45 Năm Nhìn Lại | Tưởng Niệm 30 Tháng 4, 1975

        
                      https://www.youtube.com/watch?v=FKQgrax7Ne0

Fr: BMH
*“Hành Trình Một Lá Cờ Bất Khuất. Tôi yêu Cờ Vàng, với tất cả trái tim tôi.”             
 

  Do ông Nguyễn Văn Đông ( TVParis 13 & Cựu Chuyên viên Truyền Hình THVN9 / Saigon, Việt Nam Cộng Hòa ), thực hiện
https://www.youtube.com/watch?v=zTiyZ3OMwVI&feature=share&fbclid=IwAR2Y2WbgIUVOxM-NQFJuLCVRCtb2eS89SgSxgf78hTq-DZRKyvucGqKU3JE

*Du Ca Nam Cali - Quốc Hận 2020- Tập 2: Biến cố 30- 4-1975

        
                     https://www.youtube.com/watch?v=oWyF2g

*Tưởng niệm ngày 30/4, chủ nhân nhà hàng tặng 1975 phần ăn mang biểu tượng cờ vàng 3 sọc đỏ 

       

      https://www.youtube.com/watch?v=-9wN5owCYB8&feature=youtu.be