Friday, April 29, 2022

PBN COLLECTION


1. Video Clip: 30 Tháng 4, Năm 1975 0:00 2. Sàigòn Ơi Vĩnh Biệt (Nam Lộc) Khánh Ly 4:15 3. Quê Hương Bỏ Lại (Tô Huyền Vân) Hương Lan 9:01 4. Một Lần Miên Viễn Xót Xa (Nguyễn Đức Thành) Elvis Phương 13:49 5. Đêm Chôn Dầu Vượt Biển (Châu Đình An) Như Quỳnh 17:58 6. Vĩnh Biệt Sàigòn (Lam Phương) Khánh Hà 24:04 7. Xin Đời Một Nụ Cười (Nam Lộc) Khánh Ly, Thế Sơn, Trần Thái Hòa 28:07 8. Hải Ngoại Thương Ca (Nguyễn Văn Đông) Lệ Thu 33:03 9. Rồi 30 Năm Qua (Nhật Ngân) Tâm Đoan 37:48 10. Biết Bao Giờ Trở Lại (Ngô Thụy Miên) Trần Thái Hòa 42:32 11. Lời Cám Ơn (Nhạc: Ngô Thụy Miên, Lời: HạĐỏ Chung Bích Phượng) Hợp Ca 46:37