Thursday, May 14, 2015

TIN BUỒN

Chúng tôi vừa được tin :
     Bà Quả Phụ     Nguyễn Bích Huệ
     Nhũ danh        Bùi Khuê Đức
     Pháp danh       Diệu Đạo
Đã tạ thế ngày 11 tháng 5 năm 2015 tại California, USA
Nhằm ngày 23 tháng 3 năm Ất Mùi
Hưởng thọ 89 tuổi
Xin chân thành chia buồn cùng tang quyến và thành kính niệm cầu cho hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền Cực Lạc
                                         funeral wreath


cao pho bac Hue 3