Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2017

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017

LỜI KÊU GỌI 14 ĐIỂM CỦA TOÀN DÂN VIỆT NAM CỨU QUỐC !

Lời kêu gọi 14 điểm của Toàn Dân Việt Nam Cứu Quốc :
Từ CN 05-3-2017, Biểu Tình Ôn Hòa đồng loạt toàn quốc mỗi ngày Chúa Nhật suốt năm 2017 để Bảo Vệ Sự Sống và Cứu Nguy Tổ Quốc !!!

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ TOÀN CẦU

 Fr: Van Tran 
Giáo dục trực tuyến miễn phí cho mọi người trên toàn cầu. 
Trường Khan Lab. 

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

PHONG CÁCH SỐNG ĐẸP TRONG TUỔI GIÀ

Fr: Elm Belle

Aging With Grace Is As Easy As This Message!

We are now the oldest we've ever been and yet, the youngest we'll ever be again. So embrace each moment of your life, make it count, do not let go of what you've learned - experience is there for a reason and mistakes are part of it. Remind yourself of the wisdom you've gained and, as the years advance, make sure you age with grace.

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

GÓC NHIẾP ẢNH & NHẠC THƯ GIÃN : VALENTINE CỦA LỌ LEM VÀ HOÀNG TỬ CÓC

Những năm tháng cuối cùng của cuộc đời

LIÊN THẾ HỆ

Fr: Biểu Nguyễn* Lập Lễ* Xuân Trường* Vũ văn Chiến

40 câu châm ngôn về phong cách sống               

01. Dạy con trẻ vạn lời hay, không bằng nửa ngày làm gương, làm mẫu 
02. Cha mẹ chỉ biết cho, chẳng biết đòi. Con cái thích vòi mà không biết trả