Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2018

CƯỜI CHÚT CHƠI : CÃI NHAU LÀ CÁI THÚ CỦA VỢ CHỒNG GIÀ

 Fr: Loan Phan*Huy Nguyen

1. THƠ VUI :
                             Flickr/Gediminas Gražulevičius, Lithuania
Về hưu rảnh rỗi cả ngày
Cụ bà đổi tính nên hay nói nhiều
Thôi thì cụ nói đủ điều
Trời mưa trời nắng, từ chiều tới khuya.

NỤ CƯỜI PHA LĂNG SA : XẬP TIỆM VÌ KHÔNG BIẾT LÀ NGƯỜI Ả RẬP ĐỌC TỪ PHẢI SANG TRÁI !

  Fr: Toan Dang *Chuong Dang*Khoa Nghi Truong*Truoc Vo
Un commercial de Coca-Cola revient du Moyen-Orient complètement déprimé.
Il y était parti pour développer la marque là-bas.

KẾ CỦA KẾ ( BÀ)

Fr: Loan Phan*Huy Nguyen*Toan Dang
Kế Của Kế!
Tôi sống ở San Diego, từ lúc qua Mỹ cho tới giờ. Ngày ngày chí thú mần ăn, ít khi nghĩ đến chuyện đi đó đi đây, "mu" qua "mu" lại. Không phải không thích, nhưng phần vì tuổi lớn, phần vì lười biếng, và cũng phần vì cơm áo, nặng gánh đôi vai. Nơi tôi cư ngụ, chẳng có gì hấp dẫn. Chỉ có mấy ông già lụm cụm, rề rà với nhau, bàn chuyện tào lao, trên cao dưới thấp. Khu chung cư rẻ tiền thuê, có lẽ cũ quá, nên ngày nào cũng có người kêu hư. Hết hư cái này tới hư cái kia. Lúc xì ống nước, lúc cháy máy sưởi, lúc nghẹt bồn cầu... Thợ thầy tấp nập ra vô, đào xuống xới lên, ồn ào hơn cái chợ.

THƠ CHUA : ÁO DÀI VIỆT QUÂN KHỒNG

 Fr: Toan Dang*Chuong Dang*Khoa Nghi Truong* Rung Tien Bui
Chưởi cha Áo Dài Việt ...Không Quần

Thơ rằng :

Chúng mày là lũ dở hơi
"Đầu tôm - xác lợn - mặt người" đáng phang:
Áo dài - quốc phục Việt Nam
Mấy con lợn cái sao mang làm trò?

GIẢI TRÍ : XIỆC TRUNG HOA

Fr: Loan Phan*Huy Nguyen  
       

VIÊT NAM : VI PHẠM NHÂN QUYỀN

1. Úc: Kiều bào biểu tình phản đối lãnh đạo Đông Nam Á