Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2017

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2017

NHẠC THƯ GIÃN VÀ HÌNH ẢNH THỜI SỰ

WINTER WINDOW SNOW SCENE - Storm with Wind & Fireplace Sounds

Người phụ nữ di chuyển bằng xe điện dưới trời mưa tuyết ở thành phố Filey, Anh

Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017

BÀN TAY THẦN TÌNH CỦA CON TẠO

 Fr: Canh Tran*Nguyen Mien Tay
 Froid mais beau à regarder bien au chaud !!!
Lạnh ! Nhưng nóng hổi ,vừa thổi vừa xem .. 
                               *** 
 Lac Baïkal à l'aube.