Thursday, March 17, 2022

NƯỚC MẮT CHO SÀI GÒN


Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên | Trình bày: Nguyên Khang | Nhạc: Nguyễn Đình Toàn | Hoà âm: Trúc Hồ