Thursday, January 27, 2022

XUÂN CA


Nhạc Xuân Thúy Nga 2022 | Những Tuyệt Phẩm Xuân của Phạm Duy 1. Tiếng Sáo Thiên Thai – Khánh Hà, Lưu Bích, Thúy Anh – PBN 85 2. Xuân Thì – Khánh Ly PBN 76 5:59 3. Mùa Xuân Yêu Em – Thái Hiền PBN 131 10:07 4. Nụ Tầm Xuân & Bài Ca Sao – Thái Thanh, Ý Lan PBN 73 14:50 5. Khúc Hát Thanh Xuân – Ngọc Anh Liveshow Hội Ngộ Táo Quân 21:38 6. Hoa Xuân – Hà Thanh PBN 85 25:50 7. Trên Đồi Xuân – Ái Vân PBN 50 30:39 8. Xuân Ca – Thái Hiền, Thái Thảo, Thiên Phượng PBN 30 35:49