Op. 136 – Cantata “The Glorious Moment (Der glorreiche Augenblick)” – “Khoảnh khắc vinh quang” của Beethoven được sáng tác vào năm 1814 sau sự sụp đổ của Napoleon, đại diện của các quốc gia lớn ở châu Âu đã tập trung tại Vienna để vẽ lại bản đồ của lục địa Châu Âu.