Ở Việt Nam, 23 tháng Chạp là ngày Ông Công, Ông Táo. Chúng ta cùng tìm hiểu nguồn gốc của ngày lễ này qua câu chuyện song ngữ dưới đây nhé!