Friday, October 20, 2023

VŨ THÀNH AN - TÁC GIẢ & TÁC PHẨM


0:04:12 Tình Khúc Thứ Nhất (1965) Trình bày: Thế Sơn Hoà âm: Bùi Công Nguyên Nhạc: Vũ Thành An | Lời: Nguyễn Đình Toàn 0:10:04 Bài Không Tên Số 7 (1969) Trình bày: Nguyễn Hồng Nhung Hoà âm: Trúc Sinh Nhạc & Lời: Vũ Thành An 0:16:32 Bài Không Tên Cuối Cùng (1966) Trình bày: Mai Thanh Sơn Hoà âm: Mai Thanh Sơn Nhạc & Lời: Vũ Thành An 0:22:30 Bài Không Tên Số 1 (1970) Trình bày: Tuấn Cường Hoà âm: Bùi Công Nguyên Nhạc & Lời: Vũ Thành An 0:28:37 Bài Không Tên Số 2 (1968) Trình bày: Y Phương Hoà âm: Sỹ Đan Nhạc & Lời: Vũ Thành An 0:34:53 Bài Không Tên Số 3 (1967) Trình bày: Lâm Nhật Tiến Hoà âm: Trúc Hồ Nhạc & Lời: Vũ Thành An 0:40:01 Bài Không Tên Số 4 (1969) Trình bày: Phi Yến Hoà âm: Sỹ Đan Nhạc & Lời: Vũ Thành An 0:46:05 Bài Không Tên Số 5 (1969) Trình bày: Diễm Liên Hoà âm: Trúc Sinh Nhạc & Lời: Vũ Thành An 0:51:39 Bài Không Tên Số 8 (1962) Trình bày: Thiên Kim Hoà âm: Trúc Hồ Nhạc & Lời: Vũ Thành An 0:57:21 Em Đến Thăm Anh Đêm 30 (1965-1966) Trình bày: Lâm Nhật Tiến Hoà âm: Trúc Hồ Nhạc: Vũ Thành An | Lời: Nguyễn Đình Toàn 1:04:26 Đời Đá Vàng - Bài Không Tên 40 (1974) Trình bày: Tôn Phụng Hồng Hoà âm: Bùi Công Nguyên Nhạc & Lời: Vũ Thành An 1:10:21 Lời Tình Buồn (1967) Trình bày: Y Phương Hoà âm: Sỹ Đan Nhạc & Lời: Vũ Thành An 1:16:56 Một Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại Em (1966-1967) Trình bày: Nguyên Khang Hoà âm: Trúc Hồ Nhạc & Lời: Vũ Thành An 1:24:54 Tình Yêu Tuyệt Đối (2022) Trình bày: Vũ Thành An Hoà âm: Sỹ Đan Nhạc & Lời: Vũ Thành An