Sunday, August 15, 2021

BỆNH NHỨC ĐẦU, CÁCH PHÂN LOẠI VÀ CHỮA TRỊ - DR. WYNN TRAN


 BS Wynn Tran đến nói chuyện về nhức đầu, câp nhật Covid-19 tại
Hiền Như Tịnh Thất hôm tuần qua. 
 
1. Cập nhật Covid-19 
2. Các loại nhức đầu 
3. Các triệu chứng nhức đầu nguy hiểm 
4. Thuốc nhức đầu nào dùng lâu dài 
5. Trả lời câu hỏi của quý vị