Tuesday, July 26, 2022

PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG ĐÃ VIÊN TỊCH

Pháp Sư Tịnh Không (1927-2022)


ĐÀI NAM - Một vị cao tăng trong pháp môn Tịnh Độ vừa viên tịch. Tin từ Đài Loan cho biết ngài Tịnh Tông Nhất Đại Cao Tăng, Đại Lão Pháp Sư Tịnh Không đã vãng sang lúc 2 giờ sáng thứ Ba, ngày 26 tháng 7, 2022 tại chùa Cực Lạc, thành phố Đài Nam. Ngài đã trụ thế 96 năm.

Đối với các Phật tử Việt Nam, ngài được biết đến với đạo hiệu quen thuộc là Pháp Sư Tịnh Không qua những bài giảng mà cốt ý không ngoài việc khuyên mọi người hãy chuyên tâm niệm Phật để được vãng sanh.

Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, thế danh Từ Nghiệp Hồng, sinh ngày 15 tháng 2, 1927, tại huyện Lư Giang, tỉnh An Huy, Trung Hoa. Năm 1949, khi cộng sản chiếm Hoa Lục, ngài đến Đài Loan, nghiên cứu kinh sử triết học. Năm 26 tuổi bắt đầu học Phật và ăn chay trường từ đó.

Theo tiểu sử được phổ biến rộng rãi tại Đài Loan, đầu tiên ngài cầu học với giáo sư triết Phương Đông Mỹ, kế đến theo học với cao tăng Mật Tông Đại Sư Chương Gia, sau cùng đến Đài Trung cầu pháp với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam.

Năm 1959, 33 tuổi, ngài thế độ ở chùa Lâm Tế, vùng Viên Sơn, thủ đô Đài Bắc. Sau khi thọ giới cụ túc, ngài đi khắp nơi giảng kinh thuyết pháp ở Đài Loan. Ngài tinh thông kinh luận của các tông phái Phật giáo và học thuyết của những tôn giáo khác như Nho, Đạo, Kitô, Islam. Đặc biệt đối với Tịnh Độ Tông, ngài tận tâm tận lực chuyên tu và khuyên các Phật tử hãy nên tu như vậy.

Các bài giảng của Pháp Sư Tịnh Không có thể được tìm thấy rất nhiều trên các trang Web, kênh YouTube bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Ngài thường nhấn mạnh, Phật giáo không phải là tôn giáo, không phải là triết học, mà là giáo dục dựa vào trí tuệ và từ bi để thành đạo, chứ không phải là tôn giáo mê tín dị đoan.


viendongdaily.com