Monday, May 15, 2017

MỪNG NGÀY MẸ HIỀN

  Flickr/Kathy
                Nhạc Hòa Tấu Hay Nhất Về Mẹ

                   
                                 https://www.youtube.com/watch?v=uaTAhyBySuY                                              

                                            
                                                                                       Flickr/Bastian                            
      Andy Skillen / National Geographic 

Fr: Tweety Nguyen
Xúc động với tình mẫu tử của loài vật

https://www.youtube.com/watch?v=G8aKgQxgfVE