Sunday, October 11, 2015

LỜI HAY Ý ĐẸP : NHỮNG NĂM THÁNG CÒN LẠI CỦA CUỘC ĐỜI

Fr: Tweety Nguyen *Toan Dang
NHỮNG NĂM THÁNG CÒN LẠI CỦA CUỘC ĐỜI
Thuan Phan Ngoc
Nhạc hòa tấu: Nhìn những mùa thu đihttps://www.youtube.com/watch?v=AucM9F9Lie0