Wednesday, May 3, 2017

TIN BUỒN : CỰU TRUNG TƯỚNG HOÀNG XUÂN LÃM TỪ TRẦN

Được tin buồn :
Ông  Hoàng Xuân Lãm
Pháp Danh   Chơn Lịch
Cựu Trung Tướng Tư Lệnh Quân Đoàn I và Quân Khu I
Cựu Chỉ Huy Trưởng Thiết Giáp QLVNCH
Tốt nghiệp Khóa 3, Trần Hưng Đạo, Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam
Sanh ngày 10 tháng 10 năm 1928 tại Quảng Trị, Việtnam
Đã từ trần ngày2 tháng5 năm 2017 tại thành phố Davis,CA
Hưởng thọ 90 tuổi

Linh cữu sẽ được quàn tại Oak Hill Cemetery, 300 Curtner, San Jose, CA 95125.
Chương trình tang lễ sẽ được thông báo sau  

TIN BUỒN: CỰU TRUNG TƯỚNG HOÀNG XUÂN LÃM TƯ LỆNH QUÂN ĐOÀN I VÙNG 1 CHIẾN THUẬT VNCH VỪA QUA ĐỜI TẠI CALIFORNIA NGÀY 02/5/2017 THỌ 89 TUỔI
Wednesday, May 03, 2017: