Saturday, April 17, 2021

VƯỢT LÊN KHUYẾT TẬT ĐỂ SỐNG CÓ ÍCH


Là người khuyết tật từ khi mới sinh ra, mãi tới năm 15 tuổi Huỳnh Thị Xậm mới được đi học.


Nhưng với mong ước được bằng chị bằng em, với nỗ lực cá nhân và được sự trợ giúp của Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật, Thành phố Hồ Chí Minh, chị Huỳnh Thị Xậm đã tốt nghiệp đại học và hiện ở lại làm việc tại Trung tâm dạy nghề, vừa tự kiếm sống giúp đỡ gia đình, đồng thời tiếp giúp đỡ những người khuyết tật khác tới Trung tâm học nghề.

Nhân chương trình '100 Women' - Mùa Phụ nữ, BBC Tiếng Việt xin giới thiệu về người phụ nữ đã vượt qua chính những khuyết tật của mình để sống là một người có ích.