Friday, August 25, 2017

TIN BUỔN : BẠN TRẦN QUỐC KHANG

Fr: Nguyen h.Dinh*Khánh Bùi *Phạm Hưu Khoat * Nguyễn Văn Nghiêm
Trân trọng thông báo tin buồn:
Anh TRẦN QUỐC KHANG
Khóa 1 SQTB Nam Dinh –Thủ Đức 
vừa qua đời ngày 25tháng 8, 2017 tại Virginia.
Hưởng thọ 87tuổi.