Saturday, August 5, 2017

VỤ TRINH XUÂN THANH

Vụ Trịnh Xuân Thanh 
 1. Những tiết lộ mới về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh
https://vn.sputniknews.com/vietnam/201708053752813-vu-trinh-xuan-thanh-qua-phan-anh-cua-bao-viet-o-duc-nhung-tiet-lo-moi/

 2. Vì sao Đức yêu cầu trao trả Trịnh Xuân Thanh?
 Cách mà Berlin muốn tạo cho Hà Nội một 'biện pháp mở' để 'khắc phục lỗi lầm' về mặt ngoại giao và pháp lý,( theo L/s Le cong Dinh)
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-40830109

3. Trịnh Xuân Thanh: tội phạm kinh tế hay gián điệp? 
Trong trường hợp Trịnh Xuân Thanh, dường như ai đó đã ngăn chặn hoạt động của Interpol và kẻ tội phạm mà Việt Nam yêu cầu dẫn độ đã không được trao trả cho Hà Nội. Có nghĩa là, để đổi lấy sự "bảo kê", người này đã cung cấp thông tin bí mật mà ông ta nắm được cho Đức hoặc cho bất kỳ nước nào khác đã khuyến nghị Đức "che chở" ông ta.
https://vn.sputniknews.com/opinion/201708043740115-trinh-xuan-thanh-gian-diep-duc/

4. Người Việt ở Đức "rất sốc" về vụ Trịnh Xuân Thanh 
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-40825758

                               *****
5. "Diệt Ruồi Đả Hổ" Theo Lệnh Bắc Kinh 
Fr:Hưu Dinh Nguyen* Viet Tran
Xuân Thanh, Trọng Lú: ngựa chung tàu; 
Một đám tham ô chẳng khác nhau. 
"Đả hổ" - như trò "hề" bỉ ổi; 
"Diệt ruồi" - theo kiểu "bịp" lau chau.
 Tranh ăn - phải đánh nhau u trán; 
 Giành uống - cho nên đập vỡ đầu. 
Đảng cộng - chuyên gian manh, hũ hóa;
Toàn dân vùng dậy, trốn đi đâu? 
04-8-2017
Thảo Chương Trần Quốc Việt

 6. Hitler nổi giận chuyện Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc.
 Subtitle by: Thuy Trang Nguyen 
Fr: Viet Do
https://www.facebook.com/drthuytrangnguyen/posts/1239630632816007