Saturday, October 28, 2017

HÍ HOẠ : HOÀNG ĐẾ TÂP CẬN BÌNH LÊN NGÔI "TAM HOẢNG" TRONG HUYỀN SỬ TRUNG HOA

                      Nguồn tài liệu : Google
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã "nhất trí đồng ý" đưa "Tư tưởng Chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc thời đại mới Tập Cận Bình" vào Điều lệ Đảng.
"Mao thành lập nên nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Đặng mang lại sự giàu có cho đất nước và bây giờ Tập sẽ mang đến sức mạnh". (Frank Ching, chuyên gia bình luận chính trị Trung Quốc ở Hồng Kông.)
  Vị hoàng đế Trung Hoa của thời đại mới
 
 
              Uy  lực  &   Ân đức song toàn

Thực hiện  Giấc MộngTrung Hoa ..... 

Nhưng liệu có dễ dàng như kéo cái phẹc mơ tuya ?
Khi thời( cuộc) luôn luôn biến chuyển với những thiên tai (bão.lụt ...),nhân họa (khủng bố...),những phát minh khoa học,kỹ thuật 
( dầu đá phiến, vũ khí..) đem đến cho nước Tàu cơ hội (thì ít) mà nguy cơ (thì nhiều) 
 ảnh hưởngtới: