Thursday, October 5, 2017

NẠN NHÂN GỐC VIỆT TRONG VỤ XẢ SÚNG Ở LAS VEGAS


Cô gái gốc Việt vụ Las Vegas: Gặp vài giờ ngỡ đã là bạn 10 năm

                              Kody Robertson và Michelle Vo.
                                               Ảnh: Washington Post.
Chị của cô gái gốc Việt Michelle Vo và người bạn đồng hành đêm định mệnh của cô, Kody Robertson, cùng chia sẻ với nhau về trải nghiệm đau thương sẽ đi theo họ suốt cả cuộc đời

https://news.zing.vn/co-gai-goc-viet-vu-las-vegas-gap-vai-gio-ngo-da-la-ban-10-nam-post784962.html