Wednesday, October 4, 2017

TIN BUỒN : Ô. PHẠM NGỌC TỎA

- 

Fr: Tâm Zen Pham như Tiếp *Phạm như Cương       

-                           Ô. PHẠM NGỌC TỎA
           Pháp danh : QUẢNG HẠNH
Nguyên Bác sĩ Giám Đốc Bệnh Viện Vì Dân  
đã từ trần vào lúc 2 giờ sáng ngày 1 tháng 10.2017 
( nhằm ngày 12/8 Đinh Dậu)  tại New Jersey,USA
 Hưởng  thọ  90 tuổi.
     
                  

                                 
                                      CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Lễ cầu siêu : 
Lúc 11 giờ sáng,Chủ nhật ngày 08/10/2017  tại chùa Khánh Anh , 14 Rue Henri Barbusse , France

Lễ thăm viếng : 
Lúc 7 giờ đến 9 giờ chiều , Thứ Sáu ngày 20/10/2017 
tại  Flynn Funeral Home 
   23 Ford Ave, FORDS, NJ 0886-1604,USA

Lễ hỏa táng
 Vào trưa Thứ Bảy 21/10 /2017, tại Rose-Hill Crematory,
 792 E Edgar Rd,LINDEN, NJ07036,USA

                              *****    Liên lạc : Ô . Phạm Gia Trường Nguyên ,+33(0)6 8035 9480