Friday, February 10, 2017

CÔNG GIÁO VÀ NHẠC ROCK

Ban nhạc rock của các nữ tu Công giáo              

BBC-Một nhóm các nữ tu từ Lima, Peru thành lập ban nhạc rock và nói, mọi người thường quên rằng, trước khi trở thành sơ, họ cũng chỉ là những người bình thường, yêu âm nhạc.
Ban nhạc Siervas gần đây biểu diễn cho Giáo hoàng Francis, với lượng khán giả lên tới hơn 250.000 người ở Juarez, Mexico.
SERVIAS- CONFÍAS EN DIOS
https://www.youtube.com/watch?v=2B2nWFe4scw