Saturday, February 11, 2017

GÓC NHIẾP ẢNH &NHẠC THƯ GIÃN : ĂN GÌ MÀ DẠI? ĂN GÌ MÀ KHÔN?

                           YOU ARE WHAT YOU EAT
                         ( Ăn gì mà dại? Ăn gì mà khôn?)  
                                                 Flickr /Senera Tan
Gần chỉ thấy phô ma
                                                                         Flickr /pegbp
mà xa cũng chỉ thấy phô ma
                       
                                                             Flickr / Sue Leigh   
Đầu óc chỉ luẫn quẩn về phô ma
                                                         Flickr / Francy
Một thế giới phô ma tươi cười nham nhở....
   flickr / Minh Nguyen Quang                  
     Khai thác  phô  ma  - khởi đầu còn  có kế hoạch  đồng bộ                                                  
                                                                              Flickr / Shreya 
Sau đó đỉnh cao trí tuệ phóng tay  múa gậy vườn hoang
                      
                                          
                                 Flickr /fun@365
Flickr /Corinneski
                          Flickr /Billy G
Tài nguyên đất nước cạn kiệt- các nhóm lợi ích
  


                        
                                                           Flickr /Jim Mercer
và cá nhân đua nhau vơ vét ...
                                                         Flickr / Eugena Lagana  
....  hãm hại lẫn nhau                                         
     
                                                  Flickr / Joan Disley
        trào đình xụp đổ  ...                                                
  Flickr /
người tìm đường tháo chạy ngày một nhiều 
Flickr /
                                                 Flickr /
                                                    Flickr /
                                               Flickr / Rui Pahla
Nhà cầm quyền
1. tăng cường biện pháp ngăn cấm -khủng bố- tù đày ...
                                                                Flickr / Jim Vance
                                               Flickr /                                                 
                                                                        Flickr / Dakkelpuppy
2. Tuyên truyền ...
                          
                                                                                       Flickr / Andrea Liechi
kiên trì theo định hướng...
                           
                                                                                Flickr /Katheryn Wilkins
lạc hâu , nhưng được tô son vẽ phấn ...

                                           Flickr /   
để đưa tới ..                          


                                                            Flickr /elfe do