Friday, February 24, 2017

NASA PHÁT HIỆN...

*NASA phát hiện 7 hành tinh giống trái đất ngoài hệ mặt trời (RFI)

https://www.youtube.com/watch?v=pRW2Oif_1pw

*Bảy hành tinh quanh vì sao mang tên bia Bỉ http://www.bbc.com/vietnamese/culture-social-39076361

Những hình ảnh vô cùng quyến rũ ...
                                                    Nasa
                                                 Nasa
           Nasa
sẽ là nguồn cảm hứng vô tận cho các nhà thiên văn học cũng như nhiếp ảnh gia  chuyên nghiệp và nghiệp dư, như: 
              Rob O'Neal/Florida Keys News Bureau/Reuters
Michael Paul adjusts his telescope connected to a laptop computer on Scout Key, Florida on Monday. Paul is among 600 amateur and professional astronomers participating in the 33rd annual Winter Star Party where the region's southern location, paired with minimal nighttime artificial lighting, create optimum conditions for viewing of the Southern Cross and other southern constellations.
(Christian Science Monitor)

NASA Discovers SEVEN Earth-like Exoplanets, THREE Could Hold Alien Life

https://www.youtube.com/watch?v=iKv2lLUFdb4


NASA announces seven, potentially habitable Earth-like planets exist in our celestial backyard

https://www.youtube.com/watch?v=iuwpBoIbSrA