Tuesday, February 28, 2017

TIN BUỒN : ĐẠO DIỄN LÊ MỘNG HOÀNG

Fr: Tweety Nguyen
Đạo diễn  Lê Mộng Hoàng   trước 1975  - vừa mới qua đời  vào lúc  3 giờ sáng  ngày 23/2 /2017  tai nhàriêng   ở Sàigon  hưởng thọ  88  tuổi  .

Phim đầu tay của cố đạo diễn  Lê mộng Hoàng  là phim "Bụi Đời  "  - sau đó   ông đã  đạo diễn  các phim  
"Nàng  " Chiều  kỷ niệm  " Gánh hàng hoa  "  Xin đừng bỏ  em  " .v..v
Với  phim  Nàng  1970 - hãng phim Việt Nam  ( Thẩm thúy Hằng  )   đã   khơi dậy  cho nền Điện ảnh VN   nở rộ  vào đầu thập niên 70 . để  từ  đó   đã nhiều  hãng  phim Tư Nhân  được thành lập  .và nhiều bộ phim  VN  đãđược thực hiện -
Phim "Nàng"  đã  đoạt  giải thưởng  Đại hội điện ảnh Á châu   lần thứ 17 tại Đài Loan                                             PHÂN ƯU

 *Nguyện  cầu  hương linh  cố  đạo diễn Lê   mộng Hoàng   sớm về Cõi  Niết  bàn  .
Nguyễn  Toàn   ( nhóm thân hữu ký  gỉa  Tân Nhạc - Điện ảnh  )
 
*Nam Mô tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
OM MANI PADME HUM
Đặng Hùng Sơn
(Nguyên Phó Chủ Tịch Hội Điện Ảnh & Truyền Hình Việt Nam Hải Ngoại)