Sunday, September 16, 2018

CƯỜI CHÚT CHƠI ( ANH )

Fr: MinhdNguyen
It Might Have Been a Bad Idea to Bring Him with Us
clip_image002

Moses, Jesus, and an old man were enjoying a friendly round of golf together. 
golf court Moses stepped up to the tee and hit the ball. It went sailing over the fairway and landed in the water trap. Moses then parted the water and chipped the ball onto the green.
Jesus stepped up to the tee and hit the ball. It went sailing over the fairway and landed in the water trap. Jesus just walked onto the water and chipped the ball onto the green.
 golf court to tee the ballgolf court 3

The old man stepped up to the tee and hit the ball. It went sailing over the fairway and headed for the water trap. But, just before it fell into the water, a fish jumped up and grabbed the ball in its mouth.
As the fish was falling back down into the water, an eagle swooped down and grabbed the fish in its claws. The eagle flew over the green where a lightning bolt shot from the sky and barely missed it. Startled, the eagle dropped the fish.
clip_image004
When the fish hit the ground, the ball popped out of its mouth and rolled into the hole.
Moses turns to Jesus and says "You know, I hate golfing with your Father."
Jesus then turned to the old man and said:"Dad, if you don’t stop fooling around, we won’t bring you next time."

 Daniel Doan*Paula Le*Kimmy Nguyen


 Source: Baba mail support@baba-mail.com

Phỏng dich
 Moise , Jesus cùng một cụ già kéo nhau tới sân gôn đ đấu một traận giao hữu.
 Moise bước tới điểm xuất banh ( tee box). Moise quất trái banh.. Nó bay qua vùng đất trống  (fairway) rồi rớt xuống hồ ( water trap ). Moise bước xuống hồ. Nước hồ rẽ ra để Moise đi tới trái banh và đánh nó lên sân cỏ ( green)
Kế dó là Jésus ...Trái banh Jésus quất đi  cũng bay qua vùng đất trống và cũng rơi xuống hồ . Jésus đi trên mặt nước hồ đến trái banh và đánh nó lên sân cỏ.
Dến lượt cụ già...Trái banh cụ đánh đi cũng bay qua khoảng đất trống và cũng  bay xuống hồ  ...Nhưng khi trái banh sắp rớt  xuống hồ thỉ từ dưới hồ  một con cá phóng lên đớp ngay lấy trái banh... Khi con cá sắp rơi xuống  hồ thì một con đại bàng bổ xuống quắp lấy con cá bay đi. Khi  đại bàng bay qua sân cỏ thì bỗng nhiên một tia sét  từ trên trời đánh xuống , sém một chút nữa là trúng nó.   Hoảng hồn , đại bàng buông cá ra. Cá rớt xuống bãi cỏ..Trái banh từ trong miệng cá văng ra, rồi cứ thế mà bon bon lăn  xuống lỗ gôn. 
 Moise nhìn Jesus rồi nói : Cậu biết đấy, tớ rất  ghét đánh gôn với ông cụ nhà cậu ".
Quay mặt vê phía cụ già , Jésus nói : " Này cha , nếu cha không bỏ cái trò tinh nghịch ấy đi thì kỳ tới  chúng con sẽ  không cho cha đi theo nữa đâu."

    Dến đây, hẳn Quí bạn đã biết cụ già ấy là ai rồi.