Monday, February 11, 2019

TRANG HÌNH LIÊN THẾ HỆ : TUỔI THƠ & TUỔI TRẺ


                                                                     BP Chua
                                             
 Oracle0017      
                                            Ian Ghenesys
                                              Fredmad   

                                  Judecat (settling in for winter)            
                                      Jessica Drossin
Olivia 
Olivia  
                                              Fegbm                      
                                             Judecat (settling in for winter) 2
                                                 Caberdoz
                                                                   Mstrivenspho
                                            Blue HazeG                                        
        
                                        FadeToBlack LP
     Carlos  Jaier Pérez       
Bored Panda / Elena Shumilova  
Bored Panda/ Elena Shumilova    
    
                                      Anna Pardos Corrales

                               Bored Panda /Elena Schumilova
                                                   Goodnight Calabas

                                          Bored Panda /Katrine Vu
                                       Mlehrman1313
                                            FadeToBlack LP

                                              Tristan Chu
 
                                        Asaru  Karyil
                                          Edubroncano2                                      


Source: www.Flickr.com * www. Fluidr.com* Bored Panda.com

                                       XUÂN KỶ HỢI ( 2019)

                                           Ngoài cộng đồng ...
                                  ...dưới mái ấm gia đình

               1. Diễn Hành Tết Kỷ Hợi 2019
                           ở Little Saigon                                      
          
                             https://www.youtube.com/watch?v=T1EprhHtUYQ 

2. Diễn hành Tết đầy màu sắc trên phố Bolsa, Little Saigon - KỶ HỢI 2019
                                                    https://www.youtube.com/watch?v=WEdcI5MOFNE       

3. Duy trì tiếng Việt cho con ở nước ngoài: gian nan nhưng đáng làm

TS Trần Hồng Vân
https://www.bbc.com/vietnamese/forum-47028662