Tuesday, February 19, 2019

TRANG HÌNH LIÊN THẾ HỆ : CON CHÁU-BỐ MẸ-ÔNG BÀ

       

     Mozart for Babies brain development -Classical Music for Babies-Lullabies for Babies                                  9,453,402 views  

                         https://www.youtube.com/watch?v=XjbJZ-8vH8Q


                                                       Ghostgirl_Annver
             Bored Panda./ Elena Schumilova               
                                 SandroG                  
           James Stonley     
           

Bored Panda./ Elena Schumilova  
                                     Sara97     
                  Inuspaulsson  “Look over here!”
                               Carlos P R
           Bored Panda ( Mặc dầu tuyết đổ và lạnh,học sinh Phần Lan vẫn đạp xe tới trường )
                          
                  

Traveling with Simone Costumes de la région de Pont-Aven.
                                                         Postboxes
                                                                   Miki J.
                          Carrie Norris  “For you grandma!”

                                           " I love you grandma !"
        Hình : www.Flickr/com *www.Fluidr.com*                          www. Bored Panda.com* Google

TRANG HÌNH LIÊN THẾ HỆ : TUỔI THƠ & TUỔI TRẺ http://caonienviethac.blogspot.com/2019/02/lien-he-2019.html#more