Wednesday, March 1, 2017

BIỂU TÌNH TUẦN HÀNH TẠI TORONTO CHỦ NHẬT 5 THÁNG 3,2017

Fr: Loan Phan*Huy Nguyen
*Mời tham dự biểu tình tuần hành Chủ nhật 5 tháng 3,2017 tại Toronto
Fr: Duy Hân 
*Biểu tình 19 Tháng 2 trước toà Đại Sứ Việt Cộng Ottawa: 
Fr: Phan Dam
1.Đôi lời với nhóm Vietnamese Student Organization in Canada (VietSoc) và các em du học sinh – An address to the Visa students and members of the Vietnamese Student Organization group in Canada (VietSoc)
https://damtrungphan.wordpress.com/2017/02/23/doi-loi-voi-nhom-vietnamese-student-organization-in-canada-vietsoc-va-cac-em-du-hoc-sinh-an-address-to-the-visa-students-and-members-of-the-vietnamese-student-organization-group-in-canada-vietsoc/


2. HUYỀN THOẠI VỀ HỒ CHÍ MINH – GS TRẦN GIA PHỤNG + TỐ CÁO TÒA ĐẠI SỨ CSVN MƯU TOAN THÀNH LẬP HỘI HIỆP THƯƠNG CANADA – VIỆT NAM (CVS)
https://damtrungphan.wordpress.com/2017/02/24/huyen-thoai-ve-ho-chi-minh-gs-tran-gia-phung/