Monday, March 6, 2017

NGƯỜI GIÀ Ở MỸ

76% Dân Mỹ Lo Sợ Về Hưu Sống Nghèo; 80% Nói Tiết Kiệm Không Đủ Để Về Hưu, 88% Nói Chính Phủ Cần Ưu Tiên Giải Quyết

Viet Bao 05/03/2017- Một vài tuần sau khi Hạ Viện Hoa Kỳ bị Cộng Hòa kiểm soát đưa tới việc xóa sổ nhiều luật lệ cho phép các tiểu bang tạo ra các trương mục tiết kiệm hưu trí di động, một thăm dò mới cho thấy rằng 75% người Mỹ ủng hộ chỉ như một chọn lựa.
Câu trả lời là điệp khúc phổ biến trong một phúc trình phản ánh nỗi lo sợ đang gia tăng về cuộc sống nghèo nàn trong lứa tuổi vàng về hưu. Các chính trị gia tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn không biết sự khó khăn như thế nào để chuẩn bị cho lúc về hưu, theo 85% những người được thăm dò bởi Greenwald & Associated cho Viện National Institute on Retirement Security (NIRS).
Thăm dò với 800 người tuổi từ 25 trở lên bằng điện thoại kể từ cuộc bầu cử năm 2016 cho biết rằng, "Nếu khuynh hướng hiện nay tiếp tục, sẽ chẳng bao lâu nữa Hoa Kỳ đối diện tỉ lệ nghèo trong số những công dân cao niên đã không thấy kể từ Đại Suy Thoái. Trong số 18 triệu công nhân tuổi từ 55 tới 64 trong năm 2012, hơn 4 triệu sẽ nghèo hay gần như là nghèo ở tuổi 65. Đây là gồm 2.6 triệu người Mỹ được xem như giới trung lưu trước khi về hưu."
Biên giới đảng phái thì ít quan trọng hơn đối với cách mà những người trả lời thăm dò xem xét tương lai của chính họ. Gần 76% những người được thăm dò lo lắng rằng các điều kiện kinh tế có thể làm thiệt hại những cơ hội về hưu an toàn của họ. 71% người Mỹ nói rằng lương hưu đánh bại tiết kiệm 401 (k) trong việc giúp họ có cuộc sống hài lòng lúc về hưu.
Thăm dò cũng cho biết rằng 55% người được thăm dò "đồng ý mạnh" rằng đất nước Mỹ đang đối diện khủng hoảng hưu trí.
80% những người được thăm dò nói rằng công nhân trung bình "không thể tiết kiệm đủ tiền cho chính họ để đảm bảo về hưu an toàn." Đó là tăng từ 73% trong năm 2015. Có nhiều người tự nhận là Dân Chủ đồng ý với tuyên bố này (85%) hơn Cộng Hòa (77%).
82% người Mỹ nói rằng chính phủ nên cung cấp tiền hưu bổng dễ dãi hơn cho các công nhân.
Để bảo đảm người Mỹ có hưu trí an toàn thì phải là ưu tiên cao hơn đối với Washington, theo 88% người được thăm dò cho biết. Trong số những người thuộc Đảng Dân Chủ, 98% đồng ý. 82% những người Cộng Hòa đồng ý.

http://vietbao.com/a264857/76-dan-my-lo-so-ve-huu-song-ngheo-80-noi-tiet-kiem-khong-du-de-ve-huu-88-noi-chinh-phu-can-uu-tien-giai-quyet